Екип

  • Човешкият капитал е от съществено значение за всяка компания, той е ключов елемент от деловия живот и играе важна роля за постигане на целите на организацията.
  • Всеки един от служителите ни представляват духа на нашата компания.

 

Георги Филипов

Управител

 

Любомира Николаева

Управител

Николай Василев

Оперативен директор

Диляна Цанкова

Ръководител отдел Износ

Величка Тодорова

Мениджър износ

Иво Илиев

Мениджър износ

Борис Зафиров

Мениджър износ

 

Калин Цанов

Търговски представител

 

Деян Петров

Главен мениджър внос

Ралица Пашева

Мениджър внос

Мариета Цекова

Мениджър ключови клиенти

Стоянка Борисова

Ключови клиенти

Христина Димитрова

Онлайн продажби

 Цветомир Нинов

Онлайн продажби

Силвия Стоянова

Продажби вътрешен пазар - на едро

Таня Иванова

Продажби вътрешен пазар

Николина Ефтимова

Началник цех

Веселка Здравкова

Координатор производство

 

Даниел Петков

Началник склад

Андрей Сотиров

Супервайзър

 

Антоанета

Попчева

Счетоводител

Александра Костадинова

Продавач консултант