Членство

Артек 92 е член на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи BATOK  http://batok.org/.

Артек 92 е член на Браншовата организация за текстил и облекло БОТО www.botobg.org.